Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Popestrimo šolo – opis dejavnosti

Ministrstvo za izobrazevanje OS Crensovci socialni_sklad_slogan

 

OPIS DEJAVNOSTI

 

1. DELO Z ROMSKIMI UČENCI

Ciljna skupina: romski učenci – prve, druge in tretje triade.

Vsebina: Z romskimi učenci bomo individualno ali skupinsko iskali rešitve za dosego boljših učno-vzgojnih rezultatov. V okviru dejavnosti se bo nudila dodatna razlaga učne snovi, pomoč pri opravljanju domačih nalog, priprava na ocenjevanje in preverjanje znanja, pomoč in usmerjanje pri pripravi in izdelavi seminarskih nalog ter govornih nastopov. Pogovarjali se bomo o vedenjskih težavah, krepili bomo besedišče, izboljšali bomo jezikovno področje in sporazumevanje v slovenskem knjižnem jeziku. Organizirali bomo razne delavnice za razvijanje socialnih veščin in tako pripomogli k izboljšanju medsebojnih stikov, izboljšanju pozitivne samopodobe, boljši komunikaciji in povezovanju. Delo bo deloma potekalo izven šolskih prostorov v romskem naselju Kamenci.

 

2. UČENJE UČENJA – S SKUPNIMI KORAKI DO USPEHA

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.

Vsebina: Z učenci, ki imajo težave pri učenju in pomnjenju učne snovi, bomo poiskali nove možnosti za lažje učenje in se na različne načine individualno ali skupinsko spoprijemali z učnimi težavami. Učenci bodo v spodbudnem okolju deležni dodatne razlage, poleg tega pa jim bomo v pomoč pri opravljanju domačih nalog. Spoznali bomo učne stile, dejavnike motivacije za učenje, pogovarjali se bomo o učnih navadah, ureditvi prostora za učenje itd.  Predstavljene bodo različne bralno učne strategije učenja, spremljali bomo napredek. Urejali bomo zapiske in izdelovali miselne vzorce, učili se bomo učiti iz učbenika, pripravljali se bomo na preverjanja in ocenjevanja znanja, svetovali pri pripravi govornih nastopov. Seznanili se bomo z nasveti za boljše pomnjenje, izvajali bomo različne treninge s tehnikami za lažje pomnjenje ter motorične vaje s katerimi bomo aktivirali obe možganski polovici.

 

3. ZNEBIMO SE TREME IN STRAHU PRED NASTOPANJEM

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.

Vsebina: Javno nastopanje predstavlja za marsikaterega učenca neprijetno opravilo oziroma pravo nočno moro, saj se ob nastopanju velikokrat pojavita strah in trema, učenci se bojijo predvsem odziva okolice. V tej delavnici se bomo naučili obvladovati strah in tremo pred javnim nastopanjem. Spoznali bomo tehnike sproščenega javnega nastopanja in pravila uspešnega nastopanja, spoznali bomo dihalne in meditacijske vaje za sproščanje ter lastnosti  dobrega govorca. Svoje nastope bomo tudi posneli, jih analizirali in skupaj iskali rešitve in predloge za izboljšave. Skozi učenje bomo krepili samozavest in tako izboljšali govorniške veščine.

 

4. KLUB SMEHA

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.

Vsebina: Delavnica je namenjena vsem učencem, ki bi se radi popeljali v svet pozitivnega mišljenja. Spoznali bomo zgodovino joge smeha, od kje izvira joga smeha, zakaj je pomembna in kakšni so njeni učinki. Smeh sprošča, krepi telo in prinaša v življenje vedrino in veselje. Seznanili se bomo z vajami za ogrevanje, izvajali bomo smejalne vaje, ogledali si bomo komedije, organizirali bomo večer smešnic. Ob smehu se bomo sprostili in zabavali.

 

5. MLADI DEBATER

Ciljna skupina: Heterogene skupine otrok – primerno za učence druge in tretje triade.

Vsebina: Javno nastopanje je vse bolj pomembno, zato želimo z debatiranjem dvigniti jezikovne in socialne kompetence učencev. Učenci bodo spoznali etiko dialoga, kaj je to neverbalna komunikacija, na kaj je potrebno biti pozoren pri javnem nastopanju, urili bodo svoj govor in kritično razmišljanje. Izvedli bomo šolski debatni turnir, kjer bodo mladi debaterji razpravljali o vnaprej znanih temah. Naučili se bomo pridobiti čim več znanj v kratkem času ter ga organizirano, jasno, prepričljivo in strukturirano tudi predstaviti. Učenci bodo z vključitvijo v projekt mladi debater pridobili sposobnost poslušanja, splošno razgledanost, pripravljeni bodo sprejeti drugačno mnenje, sposobni bodo sodelovati v skupini, logično in strukturno razmišljati itd. Načrtujemo tudi obisk debatnih turnirjev.

 

6. SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK

Ciljna skupina: Heterogene skupine otrok – primerno za učence druge in tretje triade.

Vsebina: V tej delavnici bomo spoznali značilnosti in slovnične zakonitosti slovenskega znakovnega jezika in zgodovino izobraževanja gluhih, ki bo nedvomno pripomogla k boljšemu učenju in poznavanju tega jezika. Naučili se bomo osnovnih kretenj iz vsakdanjega življenja, učili se bomo uporabljati mimiko in telesno gibanje, ki sta sestavna dela znakovnega jezika ter prstno abecedo in odgledovanje, ki sta spremljevalni prvini znakovnih jezikov. V nadaljevanju se bomo naučili uporabljati glagol biti v vseh številih in časih, kako uporabljamo prostor za določitev položaja oseb in predmetov v prostoru, kako izražamo določene dolžine časa itd. V okviru delavnice znakovni jezik bomo sodelovali z Društvom gluhih in naglušnih Pomurja. Predstavniki društva nas bodo seznanili z delovanjem društva, preizkusili se bomo v prstni abecedi, obenem pa se bomo tudi družili z gluhimi in naglušnimi osebami.

 

7. GREMO MI PO SVOJE

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.

Vsebina: S pomočjo literature v knjižnici in brskanjem po spletu, skozi različne kvize in igre bomo poglobili znanje o našem domačem kraju in naši državi. Raziskali bomo gospodarske in storitvene dejavnosti, prireditve, zanimivosti v domačem kraju. Preizkusili se bomo v vlogi

 

turističnega vodiča po domačem kraju. Za učence bomo pripravili pester nabor ekskurzij različnih tematik. Raziskali bomo tudi raznolike pokrajine in značilnosti Slovenije, pogovarjali se bomo o praznikih in običajih, o pomembnih zgodovinskih osebah, turizmu in gospodarstvu, raziskali bomo zanimivosti večjih mest po Sloveniji, izdelali bomo inovativne zloženke, reklame. Namen ekskurzij je izobraževanje učencev o vseh delih naše države. Učenci bodo poglobili svoje znanje o poznavanju drugih slovenskih pokrajin, njihovo kulturo, industrijo, zgodovino in razvoj. Učenci bodo sodelovali pri izbiri teme ekskurzije, s svojimi predlogi bodo pomagali k pestremu naboru aktivnosti. Ob tem bodo krepili njihovo sposobnost načrtovanja dejavnosti ob upoštevanju vseh dejavnikov (finančni vidik, organizacija vseh segmentov ekskurzije – koliko udeležencev, prevozi, nastanitev, prehrana). Pred ekskurzijami bodo učenci z mentorjem pripravili nabor delovnih listov, ki bodo v pomoč učencem pri pazljivem spremljanju dogajanja na sami ekskurziji, kasneje pa jim bodo pomagali pri priklicu informacij.

 

8. BODI FIT

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.

Vsebina: Pri učencih bomo krepili odnos do zdravega načina življenja. Pogovarjali se bomo o pomenu gibanja, sprostitve in počitka za posameznika, zdravem načinu prehranjevanja otrok in mladostnikov, o škodljivih razvadah, ki uničujejo telo, o higieni in skrbi za telo, ozaveščanju in pomenu zaščite pred soncem in duševnem zdravju. Učenci bi na delavnicah skozi vso leto sodelovali na pestrih športnih aktivnostih primernih na letnemu času (ogled športnih prireditev, adrenalinski park, sankanje in tek na smučeh, tenis, namizni tenis, badminton, rolanje, kolesarjenje, aerobika, plavanje, drsanje, plezanje …). Ob dejavnostih bomo krepili odnos do zdravega načina življenja, oblikovali svojo samozavest in samopodobo, krepili socialne kompetence, v smislu učinkovitega in konstruktivnega sodelovanja v svojem okolju. Dejavnosti bi jim pomagale pri uspešnejšemu reševanju medsebojnih konfliktov. Pozornost bomo namenili tudi ljudskemu zdravilstvu, pogovarjali se bomo o tem, kako ravnati v primeru različnih poškodb. Sodelovali bomo z zdravstveno ambulanto Črenšovci (predstavitev prve pomoči pri oskrbi rane, ugrizu živali, pikih insektov, zvinu, zlomu, odstranjevanje klopa).

 

9. »KAK JE INDA FAJN BILO«

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.

Vsebina: V prvem delu bomo podrobneje spoznavali kulturno dediščino naših prednikov. Posvetili se bomo starim običajem in navadam, ki so jih poznali naši starši, stari starši in so zaradi spremenjenega načina življenja nekateri že popolnoma, drugi pa deloma tonili v pozabo. Skozi celotno leto bomo tako obeleževali različne praznike in običaje, ki so se spreminjali glede na letni čas in delo (trgatev, lupanje semena, koledovanje, pustno rajanje, velika noč, peka kruha, …). Običaje bomo obudili, jih predstavili na izviren in zanimiv način vrstnikom in okolici. Učenci se bodo tako ob delu učili, samostojno raziskovali, se spoznavali in tkali nove medsebojne vezi. Prebirali bomo različno literaturo, obiskovali starejše ljudi in krepili medgeneracijsko sodelovanje. Naše lokalne običaje bomo primerjali s podobnimi običaji iz drugih držav. Poseben poudarek bomo dali tudi lokalni kulinariki. Z učenci se bomo preizkusili na kuharskih delavnicah v pripravi različne hrane. Učencem bomo predstaviti kuhanje za vsak dan. S pomočjo IKT-ja, receptov, kuharskih skrivnosti babic se bomo naučili pripraviti bolj ali manj nezahteven, vendar zdrav obrok.

 

10. Z ROKO V ROKI

Ciljna skupina: Heterogene skupine otrok – primerno za učence druge in tretje triade.

Vsebina: V tej delavnici bomo posvetili več časa pogovorom o medosebnih odnosih. Pogovarjali se bomo o smernicah za ustvarjanje in ohranjanje pozitivnega odnosa z vrstniki, sprejemanju in priznavanju drugačnosti, poslušanju in razvijanju občutkov do sočloveka, spoštovanju sebe in drugih, izražanju čustev, pogovarjali se bomo o vrstniškem in fizičnem nasilju, posvetili se bomo uspešnemu in učinkovitemu reševanju konfliktov, pogovarjali se bomo o spolnem nadlegovanju, o obvladovanju jeze, stresa in nasilja. Tematike bodo različne: najstniške težave, prijateljska vprašanja, o kraji in goljufanju, o psihičnem, verbalnem in spolnem nasilju, razrednih nesoglasjih, ustrahovanju in opravljanju o rasnih problemih. Skozi različne scenarije bomo skušali reševati konfliktne situacije in skupaj prišli do rešitve, kako ravnati v posameznih primerih. Iskali bomo rešitve o tem, kako preprečiti nasilje ali se z njim soočiti, nikakor pa ne smemo o njem molčati. Seznanili se bomo tudi z vrstami in značilnostmi mediacije, posebej se bomo poglobili v vrstniško mediacijo.

 

11. BRIHTNEŽ, VEDEŽ nadarjeni

Ciljna skupina: nadarjeni otroci

Vsebina: Delavnica je namenjena učencem višjih razredov, ki so evidentirani kot nadarjeni. V sklopu teh delavnic bo nastala raziskovalna skupina, ki bo izvedla raziskovalno nalogo. Naučili se bomo kako pravilno izvesti in napisati raziskovalno nalogo. Skupaj bomo naredili raziskovalni načrt, naučili se bomo poiskati literaturo na spletnem mestu COBISS ter drugih znanstvenih portalih, seznanili se bomo z metodami raziskovalnega dela, spodbujali bomo timsko delo in sodelovanje, razmišljanje na višjih taksonomskih ravneh, razdelitev nalog, zastavili si bomo raziskovalno vprašanje na področju, ki ga želimo raziskati, seznanili se bomo z metodami raziskovanja, grafičnimi prikazi. Pripravljali se bomo tudi na različna tekmovanja in natečaje.

 

12. BRAIN GYM 4. do 9. razred

Ciljna skupina: Heterogene skupine otrok – primerno za učence druge in tretje triade.

Vsebina: Učenci preko gibanja spoznavajo sebe in zaznavajo svoje telo, razvijajo številne spretnosti kot so gledanje, poslušanje, motorično načrtovanje, usmerjanje pozornosti, organizacija prostora in časa, fina motorika. Vse to so pomembne spretnosti na katerih temelji učna uspešnost, ki se ne meri zgolj v ocenah temveč v lahkotnem in igrivem pridobivanju novega znanja, pozitivni samopodobi ter širjenju kompetenc potrebnih za življenje. S telovadbo možganov bomo poskusili izboljšati sposobnost učenja in našega delovanja na vseh področjih ter zmanjšati stres v našem telesu. S preprostimi in zabavnimi gibalnimi aktivnostmi bomo povezali telo, čustva in mišljenje.

 

13. SODOBNA TEHNOLOGIJA IN VARNI NA SPLETU

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.

Vsebina: V tej delavnici se bodo učenci naučili uporabljati osnovne programe za urejanje besedil in fotografij. Izdelovali bodo projekcije, ki bodo vključevale animacije. Nudila se bo pomoč pri oblikovanju seminarskih nalog in referatov. Pogovarjali se bomo o dosedanjih izkušnjah pri rabi spleta in iskanju podatkov. Poudarek bo na previdni in varni rabi spleta in raznih socialnih omrežjih, o nevarnostih in zaupnosti osebnih podatkov na internetu. Naučili se bomo smiselno uporabljati optični bralnik, tiskalnik, komunicirati preko elektronske pošte, uporabljati sistem COBISS. Preizkusili se bomo v desetprstnem tipkanju. V sklopu IKT se bomo seznanili tudi s fotoaparatom in digitalno kamero, z zgodovino in razvojem tehnologije. Fotografirali bomo domači kraj, šolsko okolico, naučili se bomo obdelovati fotografije, pripravili bomo fotografsko razstavo domačega kraja. Naučili se bomo osnov rokovanja s kamero in pripravili predstavitveni filmček o naši šoli. Cilj dejavnosti je predvsem smiselna uporaba sodobne tehnologije na aktiven in ustvarjalen način.

 

14. JUTRANJE DELAVNICE/DRUŽENJE vsi učenci

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.

Vsebina: Delavnice bodo namenjene učencem, ki v šolo prihajajo pred poukom in ne obiskujejo jutranjega varstva. V tem času bodo potekale priprave na pouk, priprave na preverjanje in ocenjevanje znanja, učna pomoč pri razlagi snovi, izdelovanje unikatnih izdelkov iz različnih materialov, priprave razstav in okraševanje šolskih prostorov, igranje različnih iger: socialnih, družabnih, jezikovnih, miselnih igrah, ugankah, križankah. S pomočjo različnih družabnih iger se bomo sprostili in zabavali.

 

15. ČAROBNI SVET PRAVLJIC od 2.-4. razreda

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence prve in druge triade.

Vsebina: Delavnica je namenjena mlajšim učencem. Skozi branje bodo razvijali bralne sposobnosti, krepili in bogatili bodo besedni zaklad in razvijali sporazumevalne zmožnosti. Navsezadnje branje ponuja sprostitev in krepi spomin ter izboljša koncentracijo. Ob branju učence spodbudimo k razmišljanju, učenci postanejo bolj razgledani in se naučijo komunicirati. O prebranih knjigah bomo tudi razpravljali, interpretirali besedila, likovno in dramaturško poustvarjali. Skupaj bomo obiskovali knjižnico in spremljali novosti na knjižnih policah. Organizirali bomo večer knjige, brali pa bomo tudi v naravi.

 

16. OPISMENJEVANJE, BRANJE Z RAZUMEVANJEM

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence prve in druge triade.

Vsebina: Primerno za učence, ki imajo težave pri opismenjevanju in branju. Vadili bomo držo telesa in držo pisala, orientacijo v prostoru, na telesu in listu, smer pisanja od leve proti desni, osnovne poteze, ki tvorijo prvine črk in števk, vaje za vidno razločevanje, slušno razločevanje in razčlenjevanje. Usvajali bomo tehnike branja in pisanja. Imeli bomo tudi bralne urice z razumevanjem prebranega. Vaje bomo popestrili z didaktičnimi igrami in pripomočki.

 

17. TO BO MOJ POKLIC

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence druge in tretje triade.

Vsebina: Raziskovali bomo poklice, ki so tako rekoč izumrli, poklice, ki so v današnjem času aktualni in tiste, ki se bodo morda pojavili v prihodnosti in ponujali možnost zaposljivosti. Učenci bodo razmišljali o svoji karierni poti, povezali se bomo s srednjimi šolami v naši okolici, ki nam bodo predstavile izobraževanje in možnosti za zaposlitev. Medse bomo povabili ljudi, ki nam bodo predstavili katerega od poklicev. Pogovarjali se bomo o podjetništvu, skozi igro vlog se bomo podali v namišljeni svet podjetništva, spodbujali bomo kreativnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, delavnost. Spoznavali in spodbujali bomo timsko delo, razvijali kritično mišljenje. Seznanili se bomo s pojmi podjetništvo in podjetnik, pogovarjali se bomo o značilnostih in osebnostnih lastnostih podjetnika. Obiskali bomo tudi podjetja v bližnji okolici ter si od blizu ogledali njihovo delo. Zbirali bomo inovativne ideje, načrtovali in pripravili bomo mini poslovni načrt in tako skušali razviti svojo podjetniško zamisel.

 

18. ČUT DO SOČLOVEKA

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence druge in tretje triade.

Vsebina: V tej delavnici se bomo pogovarjali o sprejemanju drugačnosti, predsodkih in stereotipih. Pogovarjali se bomo tudi o načinih prostovoljstva, o tem zakaj je dobro biti prostovoljec. Sodelovali bomo z vrtčevskimi otroki in se medsebojno družili. Medse bomo povabili tudi dedke in babice, z njimi bomo potovali v njihov svet otroštva, prisluhnili bomo njihovim zgodbam. Učenci bodo bogatili lastno socialno mrežo, razvijali spoštovanje in razumevanje. Cilj delavnice je vzgoja za medsebojno strpnost in spoštovanje do drugačnosti. V tej delavnici bomo sodelovali z Društvom upokojencev Črenšovci, ki nam bo predstavilo svoje delovanje in življenjske zgodbe. Poleg tega se bomo povezali z izpostavo Anina zvezdica Prekmurje in zbirali hrano za otroke. Povezali se bomo z Zavodom Karitas za oskrbo, nego in socialo – Dom Daniela Halasa Velika Polana, kjer bomo obiskovali starejše v domu, se z njimi pogovarjali, družili in igrali družabne igre.

 

19. MINI DISKO

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence druge in tretje triade.

Vsebina: Učenci višjih razredov bodo pripravili zabave na določene tematike in ostalim udeležencem omogočili posebna doživetja. Poskrbeli bodo za dobro vzdušje, na tematsko obarvana vabila, dekoracijo prostora, glasbo, pijačo in prigrizke. S to delavnico bodo učenci pridobili inovativnost, ustvarjalnost in podjetniško žilico.

 

20. ZABAVNA MATEMATIKA

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence prve in druge triade.

Vsebina: Delavnica bo namenjena vsem, ki se želijo ob matematiki zabavati. Reševali bomo matematične uganke in skušali rešiti zavozlanke, reševali bomo sudokuje, podali se bomo na matematične potepe, s pomočjo tangramov bomo sestavljali različne oblike, s pomočjo geotrikotnika in šestila bomo ustvarjali vzorce, ki jih bomo tudi pobarvali, preizkusili se bomo v prepogibanju origamijev. Cilj je razvijanje logičnega mišljenja in ustvarjalnosti.

 

21. NARAVOLJUBCI

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.

Vsebina: V delavnici se bomo posvečali odgovornemu ravnanju in spoštljivemu odnosu do narave. Pripomogli bomo k urejenosti in čistoči okolice šole, urejenosti šolskih prostorov, pogovarjali se bomo o ekološkem načinu življenja, premišljenem ravnanju z odpadki, energijo in vodo, varčni porabi papirja in vrečk. Preverili bomo, ali učenci naše šole dosledno ločujejo odpadke, podali se bomo na potep po okoliških vaseh, opozarjali bomo na kritične točke v naseljih, kjer se odlagajo odpadki, iskali bomo ideje, kako opozoriti učence in ostale ljudi na varovanje narave. Tako bodo učenci razvijali kritičen odnos do neprimernega ravnanja Opazovali in spremljali bomo spreminjanje narave skozi vse letne čase. Podali se bomo v gozd in na travnik, raziskovali in opazovali bomo rastlinske in živalske vrste. Iz uporabnih odpadnih stvari bomo izdelali nove, uporabnejše. Izdelali bomo ptičje krmilnice, pomagali pri urejanju šolskega vrtička. Izvajali bomo tudi eksperimente. Sodelovali bomo v akcijah zbiranja odpadnega papirja in zbiranja zamaškov.

 

22. AKTIVNE POČITNICE

Ciljna skupina: homogene skupine otrok – primerno za učence prve, druge in tretje triade.

Vsebina: V času šolskih počitnic bo v prostorih šole potekalo počitniško varstvo in bo namenjeno kakovostnemu, ustvarjalnemu in sproščenemu preživljanju prostega časa med počitnicami. Za učence bi pripravili tematsko različne tabore (likovni tabor, kulinarični tabor, tabor za nadarjene učence, matematični tabor…) v domačem ali v drugih krajih. Mladi bi razvijali in nadgrajevali veščine sobivanja z naravo. Z raznolikimi dejavnostmi bi spoznavali nove kraje, njihove naravne in kulturne danosti, turistični utrip posameznega kraja. Kljub počitnicam se bodo ob igri in drugih aktivnostih učili, spoznavali nove načine iskanja podatkov, raziskovali. Ob dejavnostih bi krepili svoja prijateljstva, širili socialne mreže, krepili medvrstniško sodelovanje. Prispevali bi k odpravljanju drugačnosti, razvijali strpnost do drugačnih in spodbujali mediacijo. Izdelali in organizirali bomo različne družabne igre, se igrali različne igre na prostem ali v telovadnici, ustvarjali z različnimi materiali in tehnikami, eksperimentirali, preizkusili se bomo v kuharskih spretnostih in se podali na orientacijski pohod in se zabavali. V sklopu te delavnice bomo sodelovali s Kulturno-turističnim društvom Črenšovci, zadrugo Pomelaj, Čebelarskim društvom Črenšovci itd.

 

 

“​Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada”

Accessibility