Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

 

  • Učni uspehi v 7. , in 9. razredu OŠ, tako, da se uporabijo:

1. zaključene ocene obveznih predmetov iz 7., in 9. razreda;

 

  • Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

 

  • Umetniška gimnazija (preizkus umetniške nadarjenosti (likovna, glasbena, športni dosežki).

 

  • Če se v oz. 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na NPZ iz SLO in MAT (vendar na podlagi predhodnega soglasja kandidata in starša)

 

  • Če je po izvedbi izbire med kandidati po vseh zgoraj omenjenih kriterijih na šoli še nekaj kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi izvede na podlagi dodatnih točk, doseženih po merilih, ki jih določi šola.
Skip to content