Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Etika in vrednote

IEV_logotip

Vrtec  Črenšovci  se je v šolskem letu 2013/2014 vključil v  triletni projekt  »Etika in vrednote v vzgoji in  izobraževanju«, katerega nosilec je Inštitut za etiko, ki širi in poglablja zavest o pomenu etike in vrednot za boljšo prihodnost na vseh področjih posameznikovega in družbenega življenja.

 

CILJI PROGRAMA

  • Krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno-izobraževalno delo.
  • Ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.
  • Krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.

 

Vrednote, ki jih bomo obravnavali skozi različne dejavnosti so:

  • ZNANJE IN MODROST
  • SKRB ZA SOČLOVEKA
  • HUMANOST
  • INTEGRITETA
  • UNIVERZALIZEM
  • KULTURA
  • ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE.

 

V šolskem letu 2017-18 bomo spoznavali SKRB ZA SOČLOVEKA, KULTURA, ŽIVLJENJE, NARAVA IN ZDRAVJE.

 

Varuh v vrtcu Črenšovci je Petra Smej.

 

Varuh v vrtcu Črenšovci je Petra Smej.

etika in vrednote_vrtec