Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Dolgotrajno bolni otroci

Skupina dolgotrajno bolnih otrok je formirana na novo (Ur. l. RS. Št. 54/2000). Dolgotrajno bolni otroci so otroci z dolgotrajnimi oz. kroničnimi motnjami ter boleznimi, ki jih ovirajo pri šolskem delu. Dolgotrajna bolezen je tista, ki ne izzveni v treh mesecih. Sem spada 14 vrst dolgotrajnih bolezni. Zaradi tega so omejeni v aktivnostih, ker imajo šibko psihofizično kondicijo, pogosta pa so zaradi zdravljenja oz. poslabšanja stanja daljši ali krajši čas odsotni od pouka. Otroci morajo imeti prilagoditve v časovni razporeditvi in pravilnem odmerjanju naporov.

Accessibility