Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Slepi in slabovidni

Za vid so pomembni oko in možgani. Vid se začne v mrežnici. Motnje vida so kratkovidnost, daljnovidnost, astigmatizem. Izguba vida je zaradi izgube ostrine, vidnega polja ali kombinacije obeh. Vidno polje je cca. 180°, zaradi okvare ene ali obeh očes je lahko zmanjšano.

 

Poznamo:

 • Slepe – ostrina vida je manjša od 5 %, vidno polje pod 10 °
 • Slabovidne – ostrina vida je od 5 – 30 %, vidno polje nad 10 °

 

Obstajajo velike razlike med prirojeno slepimi in kasneje oslepelimi. 80 % čutnih zaznav dobimo po vidni poti. Vsi slepi in slabovidni kompenzirajo svojo hibo s slušnim, taktilnim zaznavanjem, organizacijo in redom. Slepi praviloma berejo in pišejo v brajici. Potrebujejo različne pripomočke: računalnik z Braillovo vrstico, različna povečala, prilagojeno osvetlitev, pisala, papir, prilagoditev prostora,…

 

Specialna edukacija slepih: učenje samourejanja, brajice in orientacije (bela palica).

 

Literatura za slepe in slabovidne:

 • Cvetković, Živojin: Metodika vaspitno-obrazovnog rada sa slepim licima : savremena metoda čitanja i pisanja slepe dece na Brajevom pismu.  Beograd : Naučna knjiga, 1989.
 • Dikič, Stanika: Metodika vaspitno-obrazovnog rada sa slabovidnim učenicima. Beograd: Naučna knjiga, 1988.
 • Dikić, Stanika: Specifičnosti vizuelnog opažanja slabovidnih učenika. Beograd: Naučna knjiga, 1988.
 • Murn, Tatjana: Kaj piše na tabli? Ne vidim prebrati! Priročnik za načrtovanje in izvajanje pouka s slepim in slabovidnim učencem. Škofja Loka: Center slepih in slabovidnih, 2001.
 • Popović, Draginja: »Rani razvoj i prilagođivanje slepih«. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1986.
 • Priročnik za usposabljanje v orientaciji in mobilnosti slepih in slabovidnih. Škofja Loka : Center slepih in slabovidnih, 2000.
 • Wanecek, Ottokar: Povijest pedogogije slijepih. Beograd : Savez društva defektologa Jugoslavije, 1973.
 • Zemcova, M. I.: Deca sa oštećenom vidom. Beograd : Savez društva defektologa Jugoslavije, 1975. (op. Ovojni nasl.: Slabovidi učenici : priročnik za nastavnike i roditelje).
 • Zovko, Gojko: Paripatologija I : Prispevek k preučevanju rehabilitacije invalidov s posebnim pogledom na orientacijo in gibanje slepih. 1. natis. Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 1995.
 • Zovko, Gojko: Paripatologija II., 1998.
Skip to content