Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Otroci z motnjami v duševnem razvoju

Nekoč so jih obravnavali kot idiote, debile. Prvi strokovni rehabilitator oseb je Jan Itard, psihiater v Parizu. Proučeval je dečka Viktorja, učil po senzorni metodi. Njegovo delo je nadaljeval njegov učenec Eduard Sequin, ki je ustanovil zavode za tovrstno »prizadete«. Naša klasifikacija: nižja raven inteligentnosti, nižje sposobnosti ter pomanjkanje veščin za učnje.

Razlikujemo 4 stopnje motenj v duševnem razvoju:

  • Otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju (potrebujejo stalno nego in pomoč, razumevanje in upoštevanje navodil je hudo omejeno).
  • Otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju (usposobijo se za nezahtevna opravila, razumejo enostavna navodila, potrebujejo pa varstvo. Orientirajo se v ožjem okolju).
  • Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju (lahko osvojijo osnove branja, pisanja in računanja. Sodelujejo v enostavnem razgovoru in razumejo navodila. Zmorejo preprosta opravila, potrebujejo vodenje in različno stopnjo pomoči) .
  • Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju (imajo znižane sposobnosti za učenje. Lahko se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno življenje. Prilagojena mora biti hitrost učenja, po korakih s sprotnim preverjanjem.

 

Literatura za otroke z motnjami v duševnem razvoju:

  • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS. Ljubljana: MŠŠ, 1995.
  • Datler Wilfried: Zur Analise heilpadagogischer Beziehungsprozesse. Luzern : SZH/SPC, 1998.
  • Foundations of special education : Basic knowledge informing research and practice in special education. Pacific Grove [etc.]: Brooks/Cole, cop. 1997.
  • Jakulić, Slobodan: Mentalna retardacija : uzrokovana hromozomskim i genetskim faktorima.  Beograd : Savremena administracija, 1980.
  • Taylor, Ronald L.: Exceptional children integriting researge and teaching, Singular Publising Group San Diego, California, 1995.
Skip to content