Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije

Značilnosti in prepoznavanje:

  • Učenci ne sledijo razlagi učitelja in dela v razredu, ampak delajo kaj drugega.
  • Učenja se lotijo le neradi, obotavljanje, pod prisilo.
  • Ne vztrajajo dolgo pri dejavnostih, če ni nadzora učitelja ali starša.
  • Se izogibajo učnim nalogam.
  • Se ne pripravljajo na preverjanje znanja.
  • Izostajajo od pouka, šolo skušajo čim prej zapustiti, oz. čim hitreje končati šolanje.
Accessibility