Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja

Značilnosti in prepoznavanje:

Mejne in podpovprečne intelektualne sposobnosti. Nižja splošna psihosocialna zrelost.

 

POGOSTEJŠE TEŽAVE :

 • Razumevanje, predvsem abstraktnih, zapletenih pojmov.
 • Prenos in posplošitev znanj.
 • Reševanje večstopenjskih problemov.
 • Razumevanje daljših navodil.
 • Pomnjenje.
 • Osredotočena pozornost (koncentracija).
 • Jezikovne sposobnosti, ki so zelo pomemben dejavnik izobraževalne uspešnosti.
 • Ustno izražanje.
 • Usvajanje branja, pisanja, pravopisa, računanja.
 • Metakognicija (sposobnost načrtovanja časa in dela, spremljanje in preverjanje lastnega dela in rezultatov itd.).
 • Motivacija za učenje, ki je odvisna od doživljanja spodbud, uspehov itd.
 • Socialno vključevanje.
Accessibility