Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Varno s soncem

Varno s soncem je preventivni program za predšolske otoke in starše in deluje pod okriljem Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota  (http://www.zzv-ce.si)

Namen tega projekta je opozoriti otroke in njihove starše na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanje sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Prispevati želimo k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji.

Koordinatorka: Renata Žerdin