Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Varno s soncem

Varno s soncem je preventivni program, ki ga organizira NIJZ in je usmerjen k seznanjanju predšolskih otrok in njihovih staršev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo. Sam projekt je zasnovan tako, da že vrsto let opozarja na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Z različnimi dejavnostmi, ki so vsako šolsko leto dostopna tudi na spletni strani NIJZ-ja, vzgajamo predšolske otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. V projekt Varno s soncem smo vključene vse strokovne delavke in vsi otroci vrtca Črenšovci.

Koordinatorka: Petra Sobočan

Skip to content