Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Uspešno vključevanje romov v vzgojo in izobraževanje

Projekt vključuje profesionalno usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgojno izobraževalnih zavodih v Sloveniji. Izobraževalni programi vključujejo naslednje vsebine vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo v vrtcih.

Izobraževalni program vključuje 7 dni izobraževanja, in sicer 8 pedagoških ur dnevno. Izobraževalni dnevi se izvedejo v fazah: v 1. fazi tridnevno, v 2. in 3. fazi pa dvodnevno izobraževanje. Po vsaki fazi izobraževanja potekajo vmesne aktivnosti, ki omogočajo udeležencem izobraževanja praktično preizkušanje pridobljenih znanj in refleksijo ter izmenjavo izkušenj.

ZIK je s svojima partnerjema pridobil finančna sredstva za izvajanje projekta na javnem razpisu za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011, ki ga je razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) kot posrednik sredstev iz Evropskih socialnih skladov (ESS).

Udeleženki: Monika Lorbek, Petra Cigan

Skip to content