Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Obogatitvene in dodatne dejavnosti

 

Razvoj specifičnih zmožnosti otrok bo omogočen s pomočjo izvajanja dodatnih OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI za otroke. Izvajajo jih strokovni delavci v času poslovanja vrtca in v popoldanskem času. Potekajo celo šolsko leto. Otrok se vključi v izbrano dejavnost tudi v skladu s svojimi interesi in željami, upoštevaje načelo omogočanja izbire in drugačnosti. Obogatitvene dejavnosti so brezplačne.

 

Iz ponudbe v šolskem letu 2022/2023:

Dejavnost Starostno obdobje Cilji Izvajalci
Malček bralček od 1 do 7 let Otroke želimo skozi pripovedovanje pravljic s strani staršev, vzgojiteljic in vrstnikov v vrtcu spodbujati k poslušanju, branju in pripovedovanju.

Merljivost: število povratnih informacij s strani otrok o prebranih slikanicah.

Knjižničarka Nataša Litrop, vse strokovne delavke
Računalništvo od 4 do 7 let Namen dejavnosti je seznanitev z osnovami računalništva. Obenem imajo otroci možnost spoznavanja šolskih prostorov. Zdenko Temlin, Andreja Podgorelec, Renata Žerdin, Viktorija Mlinarič in Natalija Tuksar
Mali sonček modri: za otroke od 2. do 3. leta

zeleni: za otroke od 3. do 4. leta

oranžni: za otroke od 4. do 5. leta

rumeni: za otroke od 5. do 7. leta starosti

Cilj je omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok ter postopno spoznavanje in osvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja. Monika Lorbek,

vse strokovne delavke

Pevski zbor od 4 do 7 let ●       Pri otrocih spodbujati veselje do glasbe in doživljanje glasbe.

●       Razvijati otrokove glasbene sposobnosti in spretnosti.

Dejavnosti:

petje pesmi, glasbeno didaktične igre, ustvarjanje ob glasbi in v glasbi.

Petra Peischl

 

Igre z nemščino od 5 do 7 let Seznanjanje otrok s tujim jezikom

(15 ur).

Valerija Šijanec
Igre z angleščino od 5 do 7 let Seznanjanje otrok s tujim jezikom

(15 ur).

Petra Šobak
Plesna dejavnost od 1 do 3 let Cilji plesne dejavnosti:

–  spodbujanje dozivljanja, izražanja in veselja

do lepote;

– negovanje in razvijanje individualnih

ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja,

zamišljanja, izražanja, komuniciranja in

uveljavljanja na področju umetniških

dejavnosti;

– spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in prostor.

 

Mirjam Maučec in Petra  Sobočan
Ročne spretnosti od 4 do 6 let Cilj:

 – razvijamo in spodbujamo ročne spretnosti;

 – razvijamo fino motoriko.

 

Viktorija Mlinarič in Natalija Tuksar
Likovne  urice za najmlajše od 1 do 3 let Otroci si bodo razvijali  spretnosti, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi in likovnimi tehnikami. Lidija Sobočan in Nataša Kranjec
VRT-ičkarji od 4 do 7 let –       spoznavanje ekološke pridelave in permakulture

–       vzgoja rastlin, spoznavanje aktivnosti vrtnarjenja.

Otrok biva v naravi in jo doživlja v različnih okoljih, dnevnih in letnih časih, vremenskih razmerah.

Renata Žerdin, Andreja Podgorelec
Kuharski oddelek od 4 do 7 let – otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja N

– otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati zdravje N

– meri tekočine z nestandardnimi enotami (kozarčki, žlice idr.), primerja prostornino posod   (v katero posodo gre več tekočine) N

– uporablja različne materiale in orodja N

– odkriva, kako se spreminjajo materiali in njihove lastnosti (npr. kruh) N

– izbira enoto in meri z njo s pomočjo različnih tehtnic, različno velikih lončkov, prozornih posod, ravnil, šiviljskih metrov itn. M

– pridobiva veščine, povezane s telesno nego, varnostjo (ukrepanje ob nevarnostih, nezgodah in nesrečah) D

Renata Žerdin, Andreja Podgorelec
Glasbene urice od 3 do 5 let Spodbujanje, doživljanje, izražanje in veselje ob glasbi. Monika Lorbek in Ana Gornjec 
Umetnost od 3 do 7 let –       Otrok doživlja glasbo.

–       Otrok spoznava in doživlja glasbeno umetnost.

 

Lea Gomboc, Nataša Kranjec in Alma Novak
Ljudski plesi od 4 do 7 let –          Seznanitev otrok z ljudskim izročilom:

s plesno kulturo, ustvarjalnostjo in petjem ljudskih pesmi;

–          spoznavanje in ohranjanje ljudskega izročila ter oblačilne dediščine;

–          omogočanje in spodbujanje otrok z ljudskimi igrami in običaji ter

–          telesni in duševni razvoj otrok.

 

Sandra Pučko, Tadeja Sarjaš in  Alma Novak 

 

Obogatitvene dejavnosti bodo potekale znotraj oddelka ali večih oddelkov skupaj.

DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC

Občasno vključevanje otrok v vrtec je namenjeno spoznavanju in približevanju življenja v vrtcu otrokom, ki vanj niso vključeni. Poteka v obliki dneva odprtih vrat, skupnih prireditev, praznovanj, predstav …

 

Skip to content