Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Obogatitvene in dodatne dejavnosti

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Razvoj specifičnih zmožnosti otrok bo omogočen s pomočjo izvajanja dodatnih OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI za otroke. Izvajajo jih strokovni delavci v času poslovanja vrtca in v popoldanskem času. Potekajo celo šolsko leto. Otrok se vključi v izbrano dejavnost tudi v skladu s svojimi interesi in željami, upoštevaje načela omogočanja izbire in drugačnosti. Obogatitvene dejavnosti so brezplačne.

 

Iz ponudbe v šolskem letu 2023/24:

Dejavnost Starostno obdobje Cilji Izvajalci
Malček bralček od 1 do 6 let Otroke želimo skozi pripovedovanje pravljic s pomočjo staršev, vzgojiteljic in vrstnikov v vrtcu spodbujati k poslušanju, branju in pripovedovanju.

Merljivost: število povratnih informacij otrok o prebranih slikanicah.

Knjižničarka Nataša Litrop, vse strokovne delavke
Računalništvo od 4 do 7 let Namen dejavnosti je seznanitev z osnovami računalništva. Obenem imajo otroci možnost spoznavanja šolskih prostorov. Zdenko Temlin, Monika Lorbek, Patricija Horvat, Sandra Pučko in Petra Sobočan

 

Dejavnost Starostno obdobje Cilji Izvajalci
Mali sonček ●       modri: za otroke od 2. do 3. leta

●       zeleni: za otroke od 3. do 4. leta

●       oranžni: za otroke od 4. do 5. leta

●       rumeni: za otroke od 5. do 7. leta starosti

Cilj je omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok ter postopno spoznavanje in osvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja. Monika Lorbek,

vse strokovne delavke

Pevski zbor od 4 do 6 let – Pri otrocih spodbujati veselje do glasbe in doživljanje glasbe.

– Razvijati otrokove glasbene sposobnosti in spretnosti.

Dejavnosti:

petje pesmi, glasbeno didaktične igre, ustvarjanje ob glasbi in v glasbi.

Petra Peischl
Igre z nemščino od 5 do 7 let Seznanjanje otrok s tujim jezikom

(10 ur).

Valerija Šijanec
Igre z angleščino od 5 do 7 let Seznanjanje otrok s tujim jezikom

(10 ur).

Petra Šobak
Plesne urice za najmlajše od 1 do 3 let Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.

– Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti.

– Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem.

– Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov iz okolja.

– Uporaba in razvijanje spretnosti; eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (telesom, predmeti in instrumenti).

Mirjam Maučec in Petra Sobočan
VRT-ičkarji Od 1 do 4  let – Spoznavanje ekološke pridelave in permakulture.

– Vzgoja rastlin, spoznavanje aktivnosti vrtnarjenja.

– Otrok biva v naravi in jo doživlja v različnih okoljih, dnevnih in letnih časih, vremenskih razmerah.

Renata Žerdin, Andreja Podgorelec, Tadeja Sarjaš

 

Dejavnost Starostno obdobje Cilji Izvajalci
Mali fotografi Od 5 do 6 let Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.

– Razvijanje občutka za opazovanje ter spoznavanje sebe kot ustvarjalca.

– Eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (fotoaparati) in njihovimi izraznimi lastnostmi (fotografijami).

– Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi in uporabi umetniških sredstev (fotografij).

Lea Gomboc, Nataša Kranjec
Ljudski plesi Od 4 do 6 let – Seznanitev otrok z ljudskim izročilom: s plesno kulturo, ustvarjalnostjo in petjem ljudskih pesmi.

– Spoznavanje in ohranjanje ljudskega izročila ter oblačilne dediščine.

– Omogočanje in spodbujanje otrok z ljudskimi igrami in običaji.

– Telesni in duševni razvoj otrok.

Sandra Pučko in Tadeja Sarjaš
Gledališče  46  let – Doživljanje, spoznavanje in vživljanje v

umetnosti gledališča

– Spodbujanje splošne gledališke

ustvarjalnosti od priprave do izvedbe.

Patricija Horvat in Monika Lorbek
Plesno ritmična dejavnost 45 let – Otrok se izraža s kretnjami, gibi; razvija individualne ustvarjalne potenciale v fazah doživljanja, zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških dejavnosti. Lidija Sobočan in viktorija Mlinarič

 

Dejavnosti se izvajajo v času obratovanja vrtca, (če je prijavljenih vsaj pet otrok in če bodo razmere dovoljevale, se bo izvajalo na ravni celotnega vrtca in ne po mehurčkih). Otrok se lahko prijavi največ k dvema dodatnima dejavnostma (dejavnost Malček bralček in Mali sonček se izvajata v okviru rednega programa, vključeni so vsi otroci v oddelku).

 

DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC

Občasno vključevanje otrok v vrtec je namenjeno spoznavanju in približevanju življenja v vrtcu otrokom, ki vanj niso vključeni. Poteka v obliki skupnih prireditev, praznovanj, predstav in igralnih uric. V dopoldanskem času bo organizirana igralna urica za otroke novince.

 

Skip to content