Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Obogatitvene in dodatne dejavnosti

Razvoj specifičnih zmožnosti otrok bo omogočen s pomočjo izvajanja dodatnih OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI za otroke. Izvajajo jih strokovni delavci v času poslovanja vrtca in v popoldanskem času. Potekajo celo šolsko leto. Otrok se vključi v izbrano dejavnost tudi v skladu s svojimi interesi in željami, upoštevaje načelo omogočanja izbire in drugačnosti. Obogatitvene dejavnosti so brezplačne.

 

Iz ponudbe v šol. l. 2017/18:

Dejavnost Starostno obdobje
Malček bralček od 1 do 6 let
Računalništvo od 5 do 6 let
Mali sonček od 2 do 6 let
Pevski zbor od 3 do 6 let
Igre z angleščino od 5 do 6 let
Igre z nemščino od 5 do 6 let
Otroške ljudske pesmi, igre, ples od 5 do 6 let
Tehnični krožek od 4 do 6 let
Plesno-ritmična dejavnost od 3 do 5 let
Likovno ustvarjanje od 3 do 6 let

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI se izvajajo izven rednega programa in poslovnega časa vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca, temveč jih starši plačajo sami. Organiziramo jih na željo staršev ob zadostnem številu prijav otrok oz. staršev. Izvajajo jih zunanji sodelavci ali strokovni delavci vrtca, šole.

 

Naša ponudba zajema:

  • kulturne predstave (otroški gledališki abonma),
  • plavalni tečaj,
  • ABC športa.

 

DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC

Občasno vključevanje otrok v vrtec je namenjeno spoznavanju in približevanju življenja v vrtcu otrokom, ki vanj niso vključeni. Poteka v obliki skupnih prireditev, praznovanj, predstav in igralnih uric.