Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Obogatitvene in dodatne dejavnosti

Razvoj specifičnih zmožnosti otrok bo omogočen s pomočjo izvajanja dodatnih OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI za otroke. Izvajajo jih strokovni delavci v času poslovanja vrtca in v popoldanskem času. Potekajo celo šolsko leto. Otrok se vključi v izbrano dejavnost tudi v skladu s svojimi interesi in željami, upoštevaje načelo omogočanja izbire in drugačnosti. Obogatitvene dejavnosti so brezplačne.

 

Iz ponudbe v šolskem letu 2018/19:

Dejavnost Starostno obdobje
Malček bralček od 1 do 6 let
Računalništvo od 5 do 6 let
Mali sonček od 2 do 6 let
Pevski zbor od 4 do 6 let
Igre z angleščino od 5 do 6 let
Igre z nemščino od 5 do 6 let
Otroške ljudske pesmi, igre, ples od 5 do 6 let
Tehnični krožek od 4 do 6 let
Plesno-ritmična dejavnost od 3 do 5 let
Likovno ustvarjanje od 3 do 6 let
Ročne spretnosti od 4 do 6 let
Malo drugače  ̶  brez igrač od 3 do 5 let
Glasbene urice za najmlajše od 1 do 3 let

 

DODATNE DEJAVNOSTI se izvajajo izven rednega programa in poslovnega časa vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca, temveč jih starši plačajo sami. Organiziramo jih na željo staršev ob zadostnem številu prijav otrok. Izvajajo jih zunanji sodelavci ali strokovni delavci vrtca, šole.

 

Naša ponudba zajema:

  • kulturne predstave (otroški gledališki abonma),
  • plavalni tečaj,
  • ABC športa.

 

DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC

Občasno vključevanje otrok v vrtec je namenjeno spoznavanju in približevanju življenja v vrtcu otrokom, ki vanj niso vključeni. Poteka v obliki dneva odprtih vrat, skupnih prireditev, praznovanj, predstav …