Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Obogatitvene in dodatne dejavnosti

 

Razvoj specifičnih zmožnosti otrok bo omogočen s pomočjo izvajanja dodatnih OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI za otroke. Izvajajo jih strokovni delavci v času poslovanja vrtca in v popoldanskem času. Potekajo celo šolsko leto. Otrok se vključi v izbrano dejavnost tudi v skladu s svojimi interesi in željami, upoštevaje načelo omogočanja izbire in drugačnosti. Obogatitvene dejavnosti so brezplačne.

 

Iz ponudbe v šolskem letu 2021/2022:

Dejavnost Starostno obdobje
Malček bralček od 1 do 7 let
Računalništvo od 4 do 7 let
Mali sonček modri: za otroke od 2. do 3. leta

zeleni: za otroke od 3. do 4. leta

oranžni: za otroke od 4. do 5. leta

rumeni: za otroke od 5. do 7. leta starosti

Pevski zbor od 4 do 7 let
Igre z nemščino od 5 do 7 let
Igre z angleščino od 5 do 7 let
Plesna dejavnost od 4 do 7 let
Likovne  urice za najmlajše od 1 do 2 let
Glasbene urice za najmlajše od 1 do 3 let
Glasbene urice od 4 do 7 let
VRT-ičkarji Od 3 do 4 let

 

Obogatitvene dejavnosti bodo potekale znotraj oddelka ali oddelkov, ki se združujejo v jutranjem in popoldanskem času.

 

DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC

Občasno vključevanje otrok v vrtec je namenjeno spoznavanju in približevanju življenja v vrtcu otrokom, ki vanj niso vključeni. Poteka v obliki dneva odprtih vrat, skupnih prireditev, praznovanj, predstav …

Accessibility