Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Programi

Vsi programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo.

Cene programov v vrtcu Črenšovci od 1. 7. 2023 dalje mesečno znašajo:

 

ZA PRVO STAROSTNO OBDOBJE:

  1. Dnevni program 9-urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja (1–3 let), ki zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico, znaša 585,48 € na otroka.
  2. Dnevni program 4–6-urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja (1–3 let), ki zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico in kosilo, znaša 526,94 € na otroka.

 

ZA DRUGO STAROSTNO OBDOBJE:

  1. Dnevni program 9-urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja, ki zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico, znaša 498,15 € na otroka.
  2. Dnevni program 4–6-urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja, ki zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico in kosilo, znaša 448,34 € na otroka.

Ceno izbranega programa starši plačujejo mesečno.

 

OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI OTROK IZ VRTCA

Odsotnost otroka iz vrtca obračunavamo v skladu s 17. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005) in veljavnim sklepom občine.

  1. Prvi dan otrokove odsotnosti se živila ne odračunajo, razen v primeru počitnic, ko starši že vnaprej (na osnovi pisne ankete) najavijo, da otroka ne bo v vrtec.
  2. V primeru odsotnosti otroka naslednjih 5 delovnih dni se odračunajo stroški živil za vse vrste odsotnosti.
  3. Za odsotnost otroka nad 6 delovnih dni s priloženim zdravniškim potrdilom se staršem za prvi dan ne odračuna nič, za naslednjih 5 dni se odračunajo stroški živil, za ostale naslednje dni odsotnosti pa se staršem obračunajo oskrbni dnevi, ki bremenijo Občino Črenšovci.
  4. Za odsotnost otroka nad enim mesecem s priloženim zdravniškim potrdilom se staršem obračuna 25-odstotkov od deleža staršev, razlika se zaračuna Občini Črenšovci.
  5. Staršem, ki med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga nato ponovno vpišejo, se zaračunajo stroški začasnega izpisa v višini plačila, ki jim je bilo z odločbo določeno – odstotek od cene programa, znižano za stroške neporabljenih živil. Stroški začasnega izpisa se lahko staršem zaračunajo za obdobje največ dveh mesecev.
  6. Otroci, ki bodo v mesecu septembru pričeli obiskovati šolo, bodo v primeru izpisa iz vrtca v juliju in avgustu oproščeni plačila.

 

Skip to content