Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Programi

Vsi programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo.

Programi 2017

 

Cene programov v vrtcu Črenšovci znašajo od 1. 5. 2017 dalje mesečno:

 

ZA PRVO STAROSTNO OBDOBJE:

 1. Dnevni program 9-urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja 1–3 let, ki zajeme vzgojo, varstvo, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico – 424,04 €na otroka.
 2. Dnevni program 6-urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico in kosilo – 381,64 € na otroka.
 3. Dnevni program 6-urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico – 363,79 € na otroka.

 

ZA DRUGO STAROSTNO OBDOBJE:

 1. Dnevni program 9-urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico in kosilo, popoldansko malico – 371,43 € na otroka.
 2. Dnevni program 6-urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico in kosilo – 334,29 € na otroka.
 3. Dnevni program 6-urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico – 316,44 € na otroka.

 

ZA KOMBINIRANI ODDELEK:

 1. Dnevni program 9-urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobjazajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico – 372,42 € na otroka.
 2. Dnevni program 6-urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico, kosilo – 335,18 € na otroka.
 3. Dnevni program 6-urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico – 317,33 € na otroka.

 

Ceno izbranega programa starši plačujejo mesečno.

 

 

Odsotnost otroka iz vrtca obračunavamo v skladu s 17. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005, 93/2015) in veljavnim sklepom občine.

 1. Prvi dan otrokove odsotnosti se živila ne odračunajo, razen v primeru počitnic, ko starši že vnaprej (na osnovi pisne ankete) najavijo, da otroka ne bo v vrtec.
 2. Naslednjih 5 delovnih dni v primeru odsotnosti otroka se odračunajo stroški živil za vse vrste odsotnosti.
 3. Za odsotnost otroka nad 6 delovnih dni s priloženim zdravniškim potrdilom se staršem za prvi dan ne odračuna nič, za naslednjih 5 dni se odračunajo stroški živil, za ostale naslednje dni odsotnosti pa se staršem obračunajo oskrbni dnevi, ki bremenijo občino Črenšovci.
 4. Za odsotnost otroka več kot 1 mesec in s priloženim zdravniškim potrdilom se staršem obračuna 25 odstotokov od deleža staršev.
 5. Staršem, ki med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga nato ponovno vpišejo, se obračunajo stroški začasnega izpisa.
 6. Otroci, ki bodo v septembru začeli obiskovati šolo, bodo v primeru izpisa iz vrtca v juliju in avgustu oproščeni plačila.
 7. Vrtec je dolžan pričeti in končati poslovni čas vrtca, ko je izkazana utemeljena potreba staršev za najmanj dva otroka.

 

Najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca v mesecu juliju in avgustu in v času šolskih počitnic je vsaj pet prijavljenih otrok.