Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Programi

Vsi programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo.

 

Cene programov v vrtcu Črenšovci znašajo od 1. 9. 2022 dalje mesečno:

 

ZA PRVO STAROSTNO OBDOBJE:

  1. Dnevni program 9-urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja (1–3 let), ki zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico – 532,85 € na otroka.
  2. Dnevni program 4-6-urnega varstva za oddelek prvega starostnega obdobja (1-3 let), zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico in kosilo – 479, 57 € na otroka.

 

ZA DRUGO STAROSTNO OBDOBJE:

  1. Dnevni program 9-urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja, ki zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico in kosilo, popoldansko malico – 452,90 € na otroka.
  2. Dnevni program 4-6-urnega varstva za oddelek drugega starostnega obdobja, ki  zajema vzgojo, varstvo, dopoldansko malico in kosilo – 407,61 € na otroka.

Ceno izbranega programa starši plačujejo mesečno.

 

ODRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI OTROK IZ VRTCA

Odsotnost otroka iz vrtca obračunavamo v skladu s 17. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005) in veljavnim sklepom občine.

  1. Prvi dan otrokove odsotnosti se živila ne odračunajo, razen v primeru počitnic, ko starši že vnaprej (na osnovi pisne ankete) najavijo, da otroka ne bo v vrtec.
  2. Naslednjih 5 delovnih dni v primeru odsotnosti otroka se odračunajo stroški živil za vse vrste odsotnosti.
  3. Za odsotnost otroka nad 6 delovnih dni s priloženim zdravniškim potrdilom se staršem za prvi dan ne odračuna nič, za naslednjih 5 dni se odračunajo stroški živil, za ostale naslednje dni odsotnosti pa se staršem obračunajo oskrbni dnevi, ki bremenijo občino Črenšovci.
  4. Za odsotnost otroka nad enim mesecem s priloženim zdravniškim potrdilom se staršem obračuna 25 odstotkov od deleža staršev, razlika se zaračuna Občini Črenšovci.
  5. Staršem, ki med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga nato ponovno vpišejo, se zaračunajo stroški začasnega izpisa v višini plačila, ki jim je bilo z odločbo določeno – odstotek od cene programa, znižano za stroške neporabljenih živil. Stroški začasnega izpisa se lahko staršem zaračunajo za obdobje največ dveh mesecev.
  6. Otroci, ki bodo v mesecu septembru pričeli obiskovati šolo, bodo v primeru izpisa iz vrtca v juliju in avgustu oproščeni plačila.

 

Vrtec je dolžan pričeti in končati poslovni čas vrtca, ko je izkazana utemeljena potreba staršev za najmanj dva otroka (ne iz iste družine).

Najmanjše število otrok za obratovanje vrtca v času pred prazniki in v počitnicah je najmanj pet prijavljenih otrok v vrtcu (ne v posameznem oddelku).

Skip to content