Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Podatki o vrtcu

SPOŠTOVANI!

V branje vam ponujamo publikacijo, ki vsebuje osnovne informacije o življenju in delu našega vrtca v šolskem letu 2018/2019. Želimo, da vam bo v pomoč, da boste v njej našli odgovore na nekatera vprašanja, ki se porajajo ob vključitvi otroka v vrtec.

Tudi v tem šolskem letu so naše osnovno vodilo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu temeljni cilji in načela Kurikuluma za vrtce. Prednostno bomo zasledovali cilje s področja jezika  ̶  podrobneje bomo spremljali in razvijali gradnike bralne pismenosti; spodbujali bomo razvoj govora, besedišča, razumevanja besedil in odzivanja na besedilo. Poskušali bomo biti pozitivni bralni vzor za otroke in poudarjeno izvajali skupno glasno branje.

Kot vodilo nam bo pri tem misel Catherine M. Wallace: »Pozorno poslušajte, kaj vam otrok govori. Če ne boste poslušali majhnega otroka, ki vam govori o majhnih stvareh, vam takrat, ko bo večji, ne bo pripovedoval o velikih stvareh. Zanj je bilo namreč vse, kar vam je kadar koli povedal, velika stvar.«

Še naprej želimo skupaj z vami, starši, v  varnem okolju razvijati radovedne, kritične, ustvarjalne otroke, ki se radi učijo, so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije ter okolja.

Spoštovani starši, hvala vam za zaupanje! Svoje poslanstvo lahko uresničujemo le skupaj z vami, zato vas vabimo k sodelovanju. Želimo vam prijetno in uspešno šolsko leto.

Ravnateljica zavoda:

mag. Marija Horvat

 

 

VREDNOTE, KI USMERJAJO NAŠ VRTEC:

VARNOST in SPREJETOST,

skozi igro razvijati KOMPETENCE za VSEŽIVLJENJSKO UČENJE,

usmerjanje k ODGOVORNEMU, ZDRAVEMU NAČINU ŽIVLJENJA,

SPOŠTOVANJE sebe in sočloveka.

 

POSLANSTVO VRTCA:

Smo vrtec, prepoznaven v domačem in širšem okolju.

Naše poslanstvo je v sodelovanju s starši razvijati radovedne,

kritične, ustvarjalne posameznike, ki se radi učijo,

so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije in okolja.

Skrbimo za varen in celovit razvoj posameznika.

 

VIZIJA VRTCA:

SKOZI IGRO IN UČENJE SPODBUJAMO SPOŠTLJIV ODNOS,

KI V ZDRAVEM, VARNEM IN USTVARJALNEM OKOLJU RAZVIJA RADOVEDNEGA IN SREČNEGA POSAMEZNIKA OB PODPORI STROKOVNEGA KOLEKTIVA.

 

 

PODATKI O VRTCU

 

Ime vrtca: OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota VRTEC ČRENŠOVCI

Naslov vrtca:  OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI

Enota VRTEC ČRENŠOVCI

Ul. Juša Kramarja 10, 9223 Črenšovci

Vrtec deluje kot javni zavod v sklopu OŠ Franceta Prešerna Črenšovci.

E-naslov vrtca: vrtec.osmsfpcr@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.osfpcrensovci.si

Ravnateljica: Marija Horvat, tel. 02/573 58 00

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Tanja Karlovčec, mag. prof. inkluz. ped., tel. 02/573 58 01

Telefon vrtec: 02/570 11 52

Telefon šola: 02/573 58 00

Transakcijski račun pri UJP, MS: 01215-6030647649

Davčna številka: 16814487

Matična številka: 5089697

 

USTANOVITELJ

Ustanoviteljica OŠ Franceta Prešerna in Vrtca Črenšovci je Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, tel. 02 5735 750, fax: 02 5735 758, e-pošta: info@obcina-crensovci.si.

 

 

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda sestavlja 11 članov:

  • trije predstavniki občine,
  • pet predstavnikov šole in vrtca,
  • trije predstavniki staršev.

 

V šolskem letu 2018/19 je na šoli 12 razrednih oddelkov, v vrtcu pa 6 oddelkov – skupaj 18 članov sveta staršev.

 

Volitve v svet staršev izvedemo na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku.

 

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnateljica, v vrtcu izvaja pedagoško vodenje pomočnica ravnateljice.

 

Strokovni aktiv vrtca sestavljajo strokovne delavke vrtca.

 

Poslovni čas vrtca traja od 5.30 do 16.00.

 

Zaradi lažje organizacije dela in racionalne nabave živil bomo v šolskem letu 2018/19 izvedli anketo o prisotnosti otrok za dneve, ko pričakujemo zmanjšanje števila otrok: jesenske počitnice, božično-novoletni prazniki, zimske počitnice, prvomajski prazniki in poletne počitnice.

 

Najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca je vsaj pet prijavljenih otrok.

 

Vrtec zaradi priprave oddelkov na novo šolsko leto in seje vzgojiteljskega zbora vseh delavcev ne posluje zadnje tri delovne dni v mesecu avgustu.

 

 

ZAPOSLENI

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO ODDELEK

(število otrok)

OPOMBE
mag. Marija Horvat Ravnateljica   02/573 58 02
Tanja Karlovčec Pomočnica ravnateljice

enote vrtca

02/573 58 01
Lidija Sobočan (vodja)

Nataša Kranjec/

nad. Ana Gornjec

Patricija Recek

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Homogeni

od 1 do 2 let

(14otrok)

02/570 11 52
Viktorija Mlinarič

Natalija Tuksar

Patricija Recek

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Homogeni

od 2 do 3 let

(14 otrok)

02/570 11 52
Monika Lorbek

Andreja Podgorelec

Patricija Recek

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Kombinirani

od 1 do 4 let

(15 otrok)

02/570 11 52
Mirjam Maučec

Petra Sobočan/nad. Sandra Pučko

Patricija Recek

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Kombinirani

od 2 do 5 let

(16 otrok)

02/570 11 52
Petra Peischl

Tadeja Sarjaš

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

od 4 do 5 let

(22 otrok)

02/570 11 52
Petra Smej

Renata Žerdin

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

od 5 do 6 let

(22 otrok)

02/573 58 00
Zdenko Temlin Računalničar   ob petkih
Andreja Sever Projektna zaposlitev: Bralna pismenost in razvoj slovenščine   ob sredah
Doroteja Omar Horvat Svetovalna delavka (nadomeščanje)   ob četrtkih
Tajda Kokaš Romska pomočnica    ob poned. in torkih
Janja Jerebic Projektna zaposlitev – Pomočnik vzgojitelja sem    
Vera Vučko Poslovna sekretarka   02/573 58 00
Metka Gönc Računovodkinja   02/573 58 05
Mirjana Graj Slana/

nad. Romana Rous

Kuharica    
Marjana Cigan Čistilka    
Monika Raduha Pomoč v kuhinji    
Monika Halas Gomboši Perica – čistilka    
Štefan Hozjan Hišnik    
Manuela Kozlar Javno delo    

V vzgojno-izobraževalno delo so bili v septembru 2018 vključeni 103 otroci.

Delavke in delavci vrtca sprejemamo Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu kot moralno zavezujoč akt, njegove vrednote in načela pa razumemo kot zbirko smernic za zgledno poklicno delo.