Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Podatki o vrtcu

SPOŠTOVANI!

V  branje vam ponujamo publikacijo, ki vsebuje osnovne informacije o življenju in delu našega vrtca v šolskem letu 2017/2018. Želimo, da vam bo v pomoč, da boste v njej našli odgovore na nekatera vprašanja, ki se porajajo ob vključitvi otroka v vrtec.

Osnovno vodilo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu so temeljni cilji in načela v Kurikulumu za vrtce. V 21. stoletju, času hitrega razvoja in sprememb, so cilji usmerjeni v vseživljenjsko učenje, razvijanje ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja, komunikacije in sodelovanja, v celovit razvoj posameznika in vzgojo za spoštovanje ter sobivanje z drugimi.

V novo šolsko leto vstopamo optimistično. V varnem okolju želimo skupaj z vami, starši, razvijati radovedne, kritične, ustvarjalne otroke, ki se radi učijo, so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije ter okolja.

Modrec je nekoč dejal, da vzgajati otroke pomeni vzgajati sebe, ostalo bodo otroci naredili sami. Zavedajmo se, da smo otrokom vzor in zgled v besedi in dejanjih, zato naj bodo naša dejanja taka, da bodo otroke vodila po pravih poteh.

Spoštovani starši, hvala vam za zaupanje! Svoje poslanstvo lahko uresničujemo le skupaj z vami, zato vas vabimo k sodelovanju. Želimo vam prijetno in uspešno šolsko leto.

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec:                                                  Ravnateljica zavoda:

Tanja Karlovčec, mag. prof. inkluz. ped.                            mag. Marija Horvat

 

 

VREDNOTE, KI USMERJAJO NAŠ VRTEC:

VARNOST in SPREJETOST,

skozi igro razvijati KOMPETENCE za VSEŽIVLJENJSKO UČENJE,

usmerjanje k ODGOVORNEMU, ZDRAVEMU NAČINU ŽIVLJENJA,

SPOŠTOVANJE sebe in sočloveka.

 

POSLANSTVO VRTCA:

Smo vrtec, prepoznaven v domačem in širšem okolju.

Naše poslanstvo je v sodelovanju s starši razvijati radovedne,

kritične, ustvarjalne posameznike, ki se radi učijo,

so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije in okolja.

Skrbimo za varen in celovit razvoj posameznika.

VIZIJA VRTCA:

SKOZI IGRO IN UČENJE SPODBUJAMO SPOŠTLJIV ODNOS,

KI V ZDRAVEM, VARNEM IN USTVARJALNEM OKOLJU RAZVIJA RADOVEDNEGA IN SREČNEGA POSAMEZNIKA OB PODPORI STROKOVNEGA KOLEKTIVA.

 

 

PODATKI O VRTCU

 

Ime vrtca: OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota VRTEC ČRENŠOVCI

Naslov vrtca:  OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI

Enota VRTEC ČRENŠOVCI

Ul. Juša Kramarja 10, 9223 Črenšovci

Vrtec deluje kot javni zavod v sklopu OŠ Franceta Prešerna Črenšovci.

E-naslov vrtca: vrtec.osmsfpcr@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.osfpcrensovci.si

Ravnateljica: Marija Horvat, tel. 02/573 58 00

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Tanja Karlovčec, mag. prof. inkluz. ped., tel. 02/573 58 01

Telefon vrtec: 02/570 11 52

Telefon šola: 02/573 58 00

Transakcijski račun pri UJP, MS: 01215-6030647649

Davčna številka: 16814487

Matična številka: 5089697

 

USTANOVITELJ

Ustanoviteljica OŠ Franceta Prešerna in Vrtca Črenšovci je Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, tel. 02 5735 750, fax: 02 5735 758, e-pošta: info@obcina-crensovci.si.

 

 

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda sestavlja 11 članov:

  • trije predstavniki občine,
  • pet predstavnikov šole in vrtca,
  • trije predstavniki staršev.

 

Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki vsakega oddelka.

 

V šolskem letu 2017/18 je na šoli 12 razrednih oddelkov, v vrtcu pa 6 oddelkov – skupaj 18 članov sveta staršev.

 

Volitve v svet staršev izvedemo na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku.

 

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnateljica, v vrtcu izvaja pedagoško vodenje pomočnica ravnateljice.

 

Strokovni aktiv vrtca sestavljajo strokovne delavke vrtca.

 

Poslovni čas vrtca traja od 5.30 do 16.00.

 

Zaradi lažje organizacije dela in racionalne nabave živil bomo v šolskem letu 2017/18 izvedli anketo o prisotnosti otrok za dneve, ko pričakujemo zmanjšanje števila otrok: jesenske počitnice, božično-novoletni prazniki, zimske počitnice, prvomajski prazniki in poletne počitnice.

 

Najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca je vsaj pet prijavljenih otrok.

 

Vrtec ne posluje zadnje tri delovne dni v mesecu avgustu zaradi priprave oddelkov na novo šolsko leto in seje vzgojiteljskega zbora vseh delavcev.

 

 

ZAPOSLENI

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO ODDELEK(število otrok) OPOMBE
mag. Marija Horvat Ravnateljica   02/573 58 02
Tanja Karlovčec, mag. prof. inkluz. ped. Pomočnica ravnateljice enote vrtca   Govorilne ure:vsak torek

7.30–8.30

02/573 58 01

Viktorija Mlinarič

Natalija Tuksar

Petra Sobočan

Vzgojiteljica

Pomočnica vzgojiteljice

Pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Od 1 do 2 let(12 otrok) 02/570 11 52
Monika Lorbek

Andreja Podgorelec

Petra Sobočan

Vzgojiteljica

Pomočnica vzgojiteljice

Pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Od 1 do 3 let(10 otrok)
Mirjam Maučec

Petra Sobočan

Vzgojiteljica

Pomočnica vzgojiteljice

Od 3 do 4 let(8 otrok)
Lidija Sobočan

Nataša Kranjec

Vzgojiteljica

Pomočnica vzgojiteljice

Od 3 do 4 let(17 otrok)
Petra Smej

Renata Žerdin

Vzgojiteljica

Pomočnica vzgojiteljice

Od 4 do 5 let(22 otrok)
Petra Peischl

Tadeja Sarjaš

Vzgojiteljica

Pomočnica vzgojiteljice

Od 5 do 6 let(23 otrok) 02/573 58 00
Patricija Recek Prva zaposlitev    
Vera Vučko Poslovna sekretarka   02/573 58 00
Metka Gönc Računovodkinja   02/573 58 05
Mirjana Graj Slana/nad. Olga Balažek Kuharica    
Marjana Cigan Čistilka    
Monika Raduha Pomoč v kuhinji    
Monika Halas Gomboši Perica    
Štefan Hozjan Hišnik    
Zdenko Temlin Računalničar   V vrtcu ob petkih
Tajda Kokaš Romska pomočnica   V vrtcu ob torkih
Andreja Sever Projekt Bralna pismenost in razvoj slovenščine   V vrtcu ob torkih

 
 
V vzgojno-izobraževalno delo je septembra 2017 vključenih 92 otrok.

Delavke in delavci vrtca sprejemamo Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu kot moralno zavezujoč akt, njegove vrednote in načela pa razumemo kot zbirko smernic za zgledno poklicno delo.