Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Podatki o vrtcu

 

SPOŠTOVANI STARŠI!

V branje vam ponujamo publikacijo z informacijami o življenju in delu našega vrtca v šolskem letu 2023/2024. Z njo vam želimo sporočiti nekaj osnovnih informacij o vrtcu in programu dela, ki ga bomo uresničevali v letošnjem letu.

Naše osnovno vodilo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu so temeljni cilji in načela Kurikula za vrtce. Prednostno bomo zasledovali cilje s področja jezika in matematike  ̶  podrobneje bomo spremljali in razvijali gradnike bralne pismenosti v povezavi z matematiko, kar smo poimenovali BRAMA SE IGRA.

Uporabljali bomo interaktivne vsebine, sodelovali s šolo in z drugimi institucijami. Naša najpomembnejša naloga bo igra, s pomočjo katere bomo raziskovali in spoznavali svet okoli nas.

Človek zelo hitro ugotovi, kako malo v resnici zna,
ko mu začne otrok postavljati vprašanja.
(Richard L. Evans)

Še naprej želimo skupaj z vami, starši, v varnem okolju razvijati radovedne, kritične, ustvarjalne otroke, ki se radi učijo, so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije ter okolja.

Spoštovani starši, hvala vam za zaupanje! Svoje poslanstvo lahko uresničujemo le skupaj z vami, zato vas vabimo k sodelovanju. Želimo vam prijetno in uspešno šolsko leto.

ravnatelj: mag. Stanko Čerpnjak

                                                                                              

 

 

PODATKI O VRTCU

Ime vrtca: OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota VRTEC ČRENŠOVCI

Naslov vrtca: OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI

Enota VRTEC ČRENŠOVCI

Ul. Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci

Vrtec deluje kot javni zavod v sklopu OŠ Franceta Prešerna Črenšovci.

E-naslov vrtca: vrtec.osmsfpcr@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.osfpcrensovci.si

ravnatelj: mag. Stanko Čerpnjak, tel. 02/573 58 02

Telefon vrtec: 02/570 11 52

Telefon šola: 02/573 58 00

Transakcijski račun pri UJP, MS: 01215-6030647649

Davčna številka: 16814487

Matična številka: 5089697

 

 

USTANOVITELJ

Ustanoviteljica OŠ Franceta Prešerna in Vrtca Črenšovci je Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, tel. 02/5735 750, fax: 02/5735 758, e-pošta: info@obcina-crensovci.si.

 

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda sestavlja 11 članov:

  • trije predstavniki občine,
  • pet predstavnikov šole in vrtca,
  • trije predstavniki staršev.

Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki vsakega oddelka.

V šolskem letu 2023/23 je na šoli 14 oddelkov, v vrtcu pa 7 oddelkov – skupaj 20 članov sveta staršev.

Volitve v svet staršev izvedemo na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku.

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj, pedagoško vodenje v vrtcu izvaja pomočnica ravnateljice.

Strokovni aktiv vrtca sestavljajo strokovne delavke vrtca.

Poslovni čas vrtca traja od 5.30. do 16.00. ure.

Zaradi lažje organizacijo starše prosimo, da sproti, redno in po dogovoru z vzgojiteljico sporočajo, kdaj bo otrok prišel v vrtec in kdaj odhajal.

Za nemoteno delo v vrtcu in racionalno nabavo živil bomo v šolskem letu 2023/2024 izvedli anketo o prisotnosti otrok ob dnevih, ko pričakujemo zmanjšanje števila otrok: jesenske počitnice, božično-novoletni prazniki, zimske počitnice, dan po kulturnem prazniku, prvomajski prazniki in poletne počitnice.

Najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca je vsaj pet prijavljenih otrok.

Vrtec zaradi priprave oddelkov na novo šolsko leto in seje vzgojiteljskega zbora vseh delavcev ne posluje zadnje tri delovne dni v mesecu avgustu.

 

ZAPOSLENI

V vzgojno-izobraževalno delo je bilo v septembru 2023 vključenih 103 otrok. Delavci vrtca sprejemamo Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu kot moralno zavezujoč akt, njegove vrednote in načela pa razumemo kot zbirko smernic za zgledno poklicno delo.

 

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO ODDELEK

(število otrok)

OPOMBE
mag. Stanko Čerpnjak Ravnatelj   02/573 58 02
Petra Smej Pomočnica ravnatelja za vrtec   02/573 58 01
Mirjam Maučec

Lea Gomboc

Ana Gornjec sočasnost

 

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Heterogeni

od 1 do 2 let

13 otrok

02/570 11 52
Viktorija Mlinarič

Natalija Tuksar

Ana Gornjec sočasnost

 

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Homogeni

od 2 do 3 let

13 otrok

02/570 11 52
Petra Peischl

Tadeja Sarjaš

Ana Gornjec

 

Stina Štefanec

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Spremljevalka

Heterogeni

od 1 do 3 let

12 otrok

02/570 11 52
Andreja Podgorelec

Renata Žerdin

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Heterogeni

od 3 do 4 let

12 otrok

02/570 11 52
Lidija Sobočan

Nataša Kranjec

Anita Mujdrica

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Spremljevalka

Heterogeni

od 3 do 5 let

18 otrok

02/570 11 52
Sandra Pučko, Petra Sobočan

Petra Sobočan, Sandra Pučko

Blažka Hozjan

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Spremljevalka

Heterogeni

od 4 do 6 let

19 otrok

02/573 58 00
Monika Lorbek

Patricija Horvat

Nina Vučko

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Pripravnica (do 28. 2. 2024)

Heterogeni

od 4 do 6 let

19 otrok

02/573 58 003 58 00
Zdenko Temlin Računalničar    
Nataša Litrop Knjižničarka  
Sara Fekonja

(Petra Smej in Doroteja Omar Horvat)

Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima  
Adrijana Horvat Romska pomočnica  
Maja Kranjec (Maja Pollick Tajnik VIZ IV 02/573 58 00
Metka Gönc Računovodkinja 02/573 58 05
Mirjana Graj Slana Kuharica  
Marjana Cigan Čistilka  
Monika Raduha Pomoč v kuhinji  
Monika Halas Gomboši Perica – čistilka  
Štefan Hozjan Hišnik  

 

Skip to content