Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Vizija

 

VREDNOTE, KI USMERJAJO NAŠ VRTEC:

VARNOST in SPREJETOST,

skozi igro razvijati KOMPETENCE za VSEŽIVLJENJSKO UČENJE,

usmerjanje k ODGOVORNEMU, ZDRAVEMU NAČINU ŽIVLJENJA,

SPOŠTOVANJE sebe in sočloveka.

 –

POSLANSTVO VRTCA:

Smo vrtec, prepoznaven v domačem in širšem okolju.

Naše poslanstvo je v sodelovanju s starši razvijati radovedne,

kritične, ustvarjalne posameznike, ki se radi učijo,

so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije in okolja.

Skrbimo za varen in celovit razvoj posameznika.

VIZIJA VRTCA:

SKOZI IGRO IN UČENJE SPODBUJAMO SPOŠTLJIV ODNOS, KI V ZDRAVEM, VARNEM IN USTVARJALNEM OKOLJU RAZVIJA RADOVEDNEGA IN SREČNEGA POSAMEZNIKA OB PODPORI STROKOVNEGA KOLEKTIVA.

Skip to content