Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti

Cilji:

 • predstavitev dela v  vrtcu
 • spoznavanje družinskega okolja
 • izgradnja medsebojnega zaupanja med starši in vzgojitelji
 • spodbujanje staršev, da vpišejo otroke v vrtec.

 

Vodja projekta: Petra Cigan, sodelavci: Petra Peischl, Nataša Kranjec.

Koordinator projekta (PO):
Inštitut za narodnostna vprašanja

Vodja projekta:
dr. Miran Komac

Konzorcijski partnerji:

 • Pedagoški inštitut Ljubljana, Geodetski inštitut Slovenije, Romski akademski klub,
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Osnovna šola Leskovec pri Krškem – Enota Vrtec Krško,
 • Center za socialno delo Trebnje

Projektni partnerji:

Vrtci:

 • Osnovna šola Leskovec pri Krškem – Enota Vrtec Krško,
 • Vrtec Trebnje,
 • Vrtec Pobrežje, Maribor
 • Vrtec Tišina,
 • Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, Enota Vrtec Črenšovci,
 • Vrtec Murska Sobota,
 • Vrtec Metlika,
 • Vrtec Jožice Flander Maribor,
 • Javni vrtec pri Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič,
 • Vrtec Pedenjped Novo mesto

Osnovne šole:

 • Osnovna šola Trebnje,
 • Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje,
 • Osnovna šola Stara Cerkev, Kočevje
 • Osnovna šola Leskovec pri Krškem,
 • Osnovna šola Šmihel, Novo mesto
 • Osnovna šola Tišina,
 • Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci,
 • Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj, Osnovna šola
 • Belokranjskega odreda Semič,
 • Osnovna šola Janka Padežnika, Maribor
 • Osnovna šola Kuzma

Srednje šole:

 • Ekonomska šola Murska Sobota,
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci,
 • Srednja zdravstvena šola Murska Sobota,
 • Šolski center Novo mesto

Dijaški dom:

 • Dijaški dom Murska Sobota

Več na www.khetanes.si.

Zapisala: Petra Cigan, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok

Accessibility