Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Rdeča igralnica (5-6)

Telovadimo

Joga

Prvi sneg